Otter

Opdrachtomschrijving

bij de opleiding groen in Leeuwarden is een student die een langduring project heeft over otters in Friesland. Om te kijken of de leefomgeving van de otters in Friesland gezond is, is er ondersteuning gevraagd vanuit ons Adviesbureau.

doelstelling: De leefomgeving van otters (voornamelijk water) moet worden onderzocht en gecontroleerd. Aan het einde van het werkproces is het de bedoeling dat de leefomgeving getest is en of dit optimaal is voor otters.

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
Is dit je:(Vereist)

Den helder

Opdrachtomschrijving

Op 6 Februari gestart

In Den Helder staat de wijk ‘De Schooten’. In deze wijk staat een centrale vijver. Vanuit de omgeving zijn er klachten ontstaan wat betreft deze vijver. Er schijnt sprake te zijn van veel blauwalg groei in de vijver wat geuroverlast veroorzaakt. Er is weinig stroming en door het blauwalg komt er weinig zonlicht bij de bodem. Kortom zijn er genoeg verbeteringen te doen aan deze vijver.

De opdracht komt vanuit de gemeente. Er wordt samengewerkt met een groen opleiding bij Vonk.

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
Is dit je:(Vereist)

Concorp

Opdrachtomschrijving

Op 6 Februari gestart

Concorp Jirnsum B.V. is een productielocatie van zoetwaren in Jirnsum en is onderdeel van Concorp B.V. Naast een productielocatie in Jirnsum heeft het bedrijf ook een locatie in Waddinxveen, waar ook het hoofdkantoor huist. Concorp Jirnsum is vooral bekend door het produceren van Autodrop en Oldtimers: bekende A-merken in het snoep schap van veel supermarkten en tankstations. 

Concorp heeft vijf kernwaarden, waarvan ‘Werelds’ er een is. Als Concorp zijnde willen wij de wereld goed achterlaten voor de volgende generaties. Dit betekent dat Concorp de eigen footprint wil minimaliseren, daarbij heeft Concorp als doelstelling om restafval zoveel mogelijk te reduceren.

Concorp Jirnsum scheidt haar afval in verschillende stromen, waarbij diervoeder (productuitval) en restafval de grootste stromen zijn. In totaal werd in 2021 250.000 kilo diervoeder en 50.000 kilo restafval afgevoerd. Wanneer gekeken wordt naar de ladder van Moerman (zie de afbeelding hiernaast) is diervoeder een reststroom die vrij hoog op de ladder staat en valt restafval (verbranding) onder een de laagste treden. Hoe hoger een reststroom op de ladder staat, des te beter dit voor het milieu is.

onderzoeksvraag: De opdrachtgever zou graag advies willen hebben hoe Concrop het restafval van de productielocatie zoveel mogelijk kan reduceren, waarbij gekeken moet worden naar de ladder van Moerman (dus voorkomen van afval heeft de voorkeur). Daarnaast kan gekeken worden of er in het restafval nog andere stromen zitten die niet als restafval afgevoerd hoeven worden. 

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
Is dit je:(Vereist)

Project Compost-O

Opdrachtomschrijving

Op 28 juni gestart

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Rinagro. Dit is een bedrijf dat volop bezig is met de productie en verkoop van een toevoegmiddelen aan drijfmest. Het hoofdkantoor van Rinagro bevindt zich in Piaam. Niet alleen in Nederland is Rinagro bezig met een opmars. Ook internationaal zoals, onder andere Canada, Denemarken, Duitsland en Luxemburg zijn producten te vinden van dit bedrijf.

Rinagro heeft een product ontwikkeld genaamd Compost-O. Compost-O heeft als voordeel dat het belucht, omgezet of vochtig gehouden hoeft te worden en zorgt voor een snellere en betere compostering.
Doelstelling: Rinagro heeft het Milieu Adviesbureau gevraagd om te onderzoeken wat Compost-O doet op een veld waarbij het compost is bij toegevoegd en dit te vergelijken met een veld waarbij geen compost o is behandeld.
Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd door vier testveldjes uit te zetten. Waarvan veld 1 de nulmeting veld werd. De rest van de veldjes hadden verschillende hoeveelheden compost. Op deze manier konden de verschillen tussen de veldjes uitgezocht worden. Met literatuuronderzoek is onderzocht wat compost-O met het bodemleven doet en met het aantal weidevogels. In fase 2 wordt het onderzoek onderbouwd met fieldresearch. Er worden namelijk grondmonsters genomen van de vier veldjes en daarbij de chemische en fysische eigenschappen uitgezocht.
In Fase 2 worden de volgende parameters getest op regenwormen. De chemische parameters waarop getest gaat worden zijn Kalium, Fosfaat, Nitraat en Stikstof. Bij de fysische parameters wordt onderzoek gedaan naar vochtgehalte, temperatuur, ph waarde en bodemsoort. Dit onderzoek is nog bezig.
Resultaat: De conclusie is een groot verschil is geconstanteerd tussen de nulmeting en veld 4.
Dit geeft aan Compost O werkelijk snel helpt bij het bevorderen van het bodemleven. De afbeelding toont aan de lengte van de wortels bij gebruik van Compost O.

Op 14 oktober Fase 1 afgerond

Leerlingen: Wouter Zoer, Anton Fopma, Alex Lmasekhevbo, Allard Groen, en Melissa de Bruin

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
Is dit je:(Vereist)