Otter

Opdrachtomschrijving

bij de opleiding groen in Leeuwarden is een student die een langduring project heeft over otters in Friesland. Om te kijken of de leefomgeving van de otters in Friesland gezond is, is er ondersteuning gevraagd vanuit ons Adviesbureau.

doelstelling: De leefomgeving van otters (voornamelijk water) moet worden onderzocht en gecontroleerd. Aan het einde van het werkproces is het de bedoeling dat de leefomgeving getest is en of dit optimaal is voor otters.

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
Is dit je:(Vereist)

Project Compost-O

Opdrachtomschrijving

Op 28 juni gestart

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Rinagro. Dit is een bedrijf dat volop bezig is met de productie en verkoop van een toevoegmiddelen aan drijfmest. Het hoofdkantoor van Rinagro bevindt zich in Piaam. Niet alleen in Nederland is Rinagro bezig met een opmars. Ook internationaal zoals, onder andere Canada, Denemarken, Duitsland en Luxemburg zijn producten te vinden van dit bedrijf.

Rinagro heeft een product ontwikkeld genaamd Compost-O. Compost-O heeft als voordeel dat het belucht, omgezet of vochtig gehouden hoeft te worden en zorgt voor een snellere en betere compostering.
Doelstelling: Rinagro heeft het Milieu Adviesbureau gevraagd om te onderzoeken wat Compost-O doet op een veld waarbij het compost is bij toegevoegd en dit te vergelijken met een veld waarbij geen compost o is behandeld.
Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd door vier testveldjes uit te zetten. Waarvan veld 1 de nulmeting veld werd. De rest van de veldjes hadden verschillende hoeveelheden compost. Op deze manier konden de verschillen tussen de veldjes uitgezocht worden. Met literatuuronderzoek is onderzocht wat compost-O met het bodemleven doet en met het aantal weidevogels. In fase 2 wordt het onderzoek onderbouwd met fieldresearch. Er worden namelijk grondmonsters genomen van de vier veldjes en daarbij de chemische en fysische eigenschappen uitgezocht.
In Fase 2 worden de volgende parameters getest op regenwormen. De chemische parameters waarop getest gaat worden zijn Kalium, Fosfaat, Nitraat en Stikstof. Bij de fysische parameters wordt onderzoek gedaan naar vochtgehalte, temperatuur, ph waarde en bodemsoort. Dit onderzoek is nog bezig.
Resultaat: De conclusie is een groot verschil is geconstanteerd tussen de nulmeting en veld 4.
Dit geeft aan Compost O werkelijk snel helpt bij het bevorderen van het bodemleven. De afbeelding toont aan de lengte van de wortels bij gebruik van Compost O.

Op 14 oktober Fase 1 afgerond

Leerlingen: Wouter Zoer, Anton Fopma, Alex Lmasekhevbo, Allard Groen, en Melissa de Bruin

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
Is dit je:(Vereist)

Waterstof

Opdrachtomschrijving

Begindatum 26 oktober

Bij het project waterstof is er gekeken naar hoe er waterstof toegepast kan worden in de huidige maatschappij. De specifieke opdracht hield in om een zelfvoorzienende wijk te voorzien van stroom doormiddel van waterstof. Door het Milieu Adviesbureau is er onderzoek gedaan naar oplossingen.

Wij als studenten deden onderzoek naar dit vraagstuk. Door dit onderzoek te doen hebben wij geleerd hoe er met verschillende technieken een wijk voorzien kan worden van stroom en het opslaan ervan, bijvoorbeeld in buurtaccu’s. Ook hebben wij op het gebied van waterstof met de daar bijhorende technieken meer kennis en ervaringen opgedaan.

Eindatum: 4 november
Studenten: Ruben balk, Liza de Jager, Martijn Heringa

Locatie

Reageren op deze opdracht

Naam(Vereist)
Is dit je:(Vereist)